เลือก CPU ที่คุณต้องการ !!!(เครื่องสำหรับงานออกแบบ)

 

CPU E4600

       

CPU Q8200

CPU i3-530

CPU i5-650

CPU i7-750

       

CPU x3430

CPU i3-2100

CPU i5-2400 *แนะนำ

CPU i7-2600 *แนะนำ

       

CPU i3-3220

CPU i5-3470

CPU i7-3770

CPU i5-6400